Bli medlem

Vi som finns med på den här listan är alla medlemmar i IUC Väst!

Vi vill att våra medlemsföretag och övriga företag i vår delregion, ska växa och utvecklas för att i sin tur kunna bidra till ett levande näringsliv i alla våra kommuner. Genom samarbete kommer vi längre och med ett nätverk som IUC Väst blir affärsmöjligheterna större.

Vårt mål är att stärka konkurrenskraften för vår målgrupp, de tillverkande små och medelstora företagen*.

 

* EU:s definition av små och medelstora företagen:
Företag som sysselsätter färre än 250 personer och har en omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro i årsomsättning eller 43 miljoner euro i balansomslutning.
I Sverige används två förkortningar: SME (Small and Medium sized Enterprises) och SMF (Små och Medelstora Företag)

 

Vill du också finnas med här?

Fyll i uppgifterna nedan och skicka in eller läs mer om medlemskap och om oss på vår hemsida!

Bli medlem
Namn på kontaktperson
Till kontaktperson