Mattssonföretagen i Uddevalla Aktiebolag

Mattssongruppen är en teknikkoncern med ett antal företag grupperade i fyra affärsområden - Mekanik, Marin Design, Papper & Kartong och Fastigheter.

Inom våra respektive verksamheter erbjuder vi totalt projektansvar och fungerar som systemleverantör till ett flertal storföretag inom främst exportsektorn.

Koncernen drivs starkt decentraliserat och varje dotterföretag arbetar självständigt inom ramen för sin affärsidé. Vid större åtaganden kan flera företag inom koncernen samarbeta för en optimal lösning.

Moderbolag är Mattssonföretagen i Uddevalla AB.

Mattssonföretagen i Uddevalla Aktiebolag

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla

Tel: 0522-980 00

Hemsida


Tel: 0522-980 00


Legoproduktion: Nej

Serieproduktion: Nej