Vi gör nya råvaror av restprodukter. Våra cirkulära flöden bidrar till ett minskat fotavtryck både uppströms och nedströms i våra kunders värdekedjor.

Vi producerar och levererar rena lösningsmedel som upparbetats från restprodukter, och genom våra cirkulära flöden blir det hållbart. Ju fler som ansluter sig till våra kretslopp desto större klimatnytta skapar vi tillsammans.

Circhem AB

Mälderistvägen 3
468 30 Vargön

Tel: 070-861 17 97

Hemsida


Caroline Berntsson, Platschef CirChem Vargön

Tel: 073-656 74 26


Legoproduktion: Nej

Serieproduktion: Nej