Risbergs Information & Media AB

Risbergs startade 1964 som ett traditionellt arkoffsettryckeri. Dagens Risbergs är ett modernt mediaföretag med tryckeri och bokbinderi i Uddevalla och ett innovativt boxsystem i Göteborg. Geografiskt beläget i Västsverige men mitt i den grafiska branschen.

Våra kunder är allt från reklambyråer till enmansföretag och stora internationella koncerner, i Sverige och Europa.

På RisbergsAdbox möts du av engagemang, erfarenhet och nyfikenhet. Vi håller alltid vad vi lovar och vi lovar alltid högt - hög servicegrad, hög kvalitet och hög leveranssäkerhet.

För oss har det alltid varit självklart att vara lyhörd och tillmötesgående för våra kunders behov. Som en del i det arbete har vi flera samarbetspartners knutna till oss. Där vår expertis slutar, tar deras vid.

Risbergs Information & Media AB

Wasséns väg 3
451 55 Uddevalla

Tel: 0522-360 90

Hemsida


Anders Johansson

Tel: 0316-096 51


Legoproduktion: Nej

Serieproduktion: Nej