Iqr Solutions AB

Lösningar inom återvinning och energiåtervinning

IQR koncernen består av företag som kompletterar varandra på områdena försäljning, konstruktion, tillverkning samt reparation och service.

På IQR Systems sker till största delen konstruktionen av de maskiner som vi tillverkar i Sverige.

Tillverkning sker både på verkstad i Vänersborg och i Älmhult där Elme Magnets främst fokuserar på tillverkningen av maskiner för metallseparering.

I Älmhult utför vi även en stor del underhåll och service av gamla lyftmagneter, elmotorer och annan utrustning främst inom metall och återvinningssektorn.

Reparation och service är även något som IQR Contract och Systems är duktiga på, främst inom energisektorn (värmeverk, kraftverk och mekaniskt underhåll i stort). Drift och underhåll är något som vi på Systems gärna diskuterar med företag verksamma inom avfallshantering.

Iqr Solutions AB

Stallbackavägen 26
461 38 Trollhättan

Tel: 0520-48 58 80

Hemsida


Marie Ekehage

Tel: 0520-48 58 95


Legoproduktion: Nej

Serieproduktion: Nej