Procada AB

Procada AB vidareutvecklar 3D-printning i trådteknik som tidigare använts till raketmotorer.

Företagets teknik bidrar till kostnadsbesparingar, minskad materialåtgång, kortare ledtider, förbättrad viktoptimering och övergripande lägre miljöpåverkan inom en rad olika branscher.

Procada ingår i den nationella rymdinkubatorn ESA-BIC Sweden.

Procada AB

Nohabgatan 14
461 53 Trollhättan

Hemsida


Almir Heralic

Tel: 070-578 40 86


Legoproduktion: Nej

Serieproduktion: Nej