Tjänster

Rekrytering

Vi hjälper företag med search & uppsökande rekrytering av chefer och specialister. Hudson Nordic har bred erfarenhet av att jobba med nischade rekryteringar åt industri- och teknikföretag inom de flesta funktioner och discipliner, allt från chefer i ledningsgrupp till ingenjörer, säljare och inköp med mera.

Huvudkategori: HR-frågor
Kategori: Rekrytering och second opinion

Interim

Förmedling av interima chefer och specialister

Huvudkategori: HR-frågor
Kategori: Rekrytering och second opinion

Second Opinion

Hjälp att kompetenssäkra era rekryteringar. Erbjuder Second Opinion i form av personlighets-, motivations- och färdighetstester samt djupintervju och referenstagning.

Huvudkategori: HR-frågor
Kategori: Rekrytering och second opinion

Coachning

Coachning för ledare och nyckelpersoner

Huvudkategori: HR-frågor
Kategori: Coachning för grupp och ledning

Outplacement

Vi på Hudson Nordic har många års erfarenhet av att genomföra Outplacement-program och vi har alltid respekten för människan i fokus. För att lyckas med det har vi inte en enskild modell som vi trycker ut på alla individer utan våra program skräddarsys i varje enskilt fall. Vi vet att alla har olika förutsättningar och därmed följer vi den enskilda individens behov genom hela vårt program.

Huvudkategori: HR-frågor
Kategori: Coachning för grupp och ledning

Ledarutvecklingsprogram

Skräddarsydda program för individ- och grupputveckling

Huvudkategori: Utbildning
Kategori: Ledarskap

Hudson Nordic är ett nordiskt Search & Talent Managementföretag som jobbar med uppsökande chefs- och specialistrekrytering samt med en bred palett av personalutvecklingstjänster. Den svenska verksamheten utgår från Vänersborg, Göteborg & Stockholm.

Hudson Nordic AB

Vallgatan 19
Besök: Nabbensbergsvägen 2, 462 40 Vänersborg
411 16 Göteborg

Hemsida


Fredrik Ålund

Tel: 076-631 94 44


Legoproduktion: Nej

Serieproduktion: Nej