Mattssongruppen har utökat det marina affärsområdet med ytterligare en verksamhet, El och Automation, genom uppstarten av METS Technology AB.

Företaget inriktar sig på konstruktion, projektledning, kompletta Turn-key paket för nybyggnad och eftermarknad, med ett starkt fokus på ny teknik för energibesparing samt ökad hållbarhet.

Mattssongruppen är en svensk teknikkoncern med ett antal företag grupperade i fyra affärsområden; Mekanik, Marin Design, Papper & Kartong och Fastigheter. Gruppen har sitt huvudsäte i Uddevalla och sysselsätter totalt ca. 250 anställda.

METS Technology

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla

Hemsida


Johan Marcusson


Legoproduktion: Nej

Serieproduktion: Nej