Vår affärsidé är att vara en flexibel totalleverantör av rörkonstruktioner i metall till stora verkstadsföretag.

För ABAK innebär en flexibel totaltleverantör att vi kan erbjuda produkter där rörbockning och svetsning inte begränsas av dimensioner, radier, godstjocklek, material, seriestorlekar eller renhet i produkterna.

Till vår hjälp har vi 5 st Herber rörbockningsmaskiner med bockningskapacitet upp till 154 mm i diameter, Bors ändbearbetningsmaskiner och ett 20-tal licenserade svetsare.

ABAK är både certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och ISO 3834-2:2005.

Rzabak AB

Box 2047
421 02 Västra Frölunda

Tel: 0520-383 50

Hemsida


Rikard Doverhäll


Legoproduktion: Ja

Serieproduktion: Nej