Graniten Engineering AB

Graniten Engineering AB

Granitens huvudfokus är att driva utvecklingsprojekt där vi kan utnyttja hela vår kompetensbredd. Vi kan utveckla koncept, färdigställa design, bygga prototyper, testa och utvärdera funktioner, samt leverera en verkligt komplett produkt till våra kunder. Naturligtvis är ett djupt engagemang från både vår och kundens sida en förutsättning för att hitta den bästa lösningen.

Granitens tjänster kan köpas i många olika skepnader:

· Validerad prototyp med uppdaterat underlag.

· Specialmaskin med instruktioner för drift och underhåll.

· Ritningsunderlag för tillverkning, programkod, mm.

· En rapport

· Ingenjörstimmar

· Service och utbildningsuppdrag

Graniten Engineering AB

Kärrastrandvägen 125a
451 76 Uddevalla

Tel: 0522-239 00

Hemsida



Legoproduktion: Ja

Serieproduktion: Nej

Företagets placering

  • Uddevalla