Janfire AB

Janfire AB har sedan 1983 utvecklat och tillverkat system för pelletsvärme i Åmål. Företaget har idag 16 anställda och omsätter ca 35 mkr. Svenska marknaden har genom åren varit den största, men en övervägande del går nu på export. I och med förändringen av beskattning av olja för tillverkande industri ökar intresset för pellets som bränsle.

Janfire har de senaste åren anpassat sina produkter för att fylla de krav industriella kunder har på värmeutrustning. Idag finns lösningar för att med pellets leverera värme genom ånga, varmvatten eller hetluft på ett pålitligt, bekvämt och ekonomist fördelaktigt sätt. Typiska kunder är tvätterier, bageri eller annan industri med processer som kräver värme. Utmärkande för Janfire’s produkter är låga emissioner, högsta verkningsgrad samt hög tillgänglighet.

Pellets som bränsle är miljövänlig, ett naturligt kretslopp och har de senaste åren dessutom blivit billigare. El, gas och olja kan variera kraftigt i pris medan pellets som inhemsk energi har en stabil brisbild. Det finns fortfarande omkring 3 000 industriföretag som eldar olja. Med enkla metoder och korta avskrivningstider har nu de flesta av dessa företag möjligheter att gå över till pellets och kraftigt minska sin drifts, produktions, och uppvärmningskostnader.

Janfire AB

Box 194
662 24 Åmål

Tel: 077-110 01 00

HemsidaLegoproduktion: Nej

Serieproduktion: Ja

Företagets placering

  • Åmål