Tjänster

Konstruktion och utveckling tar din idé till färdig ritning

Genom ett nära samarbete mellan oss och dig som kund, redan från starten av ett utvecklingsprojekt, kan vi sätta produkten i fokus och gemensamt utforma en produkt som motsvarar den idé och de förväntningar som du har. Tillsammans med vår produktion kan vi redan i utvecklingsstadiet utvärdera hur produkten skall tillverkas, monteras och testas på ett rationellt sätt som sparar både ledtid till marknaden och ger möjligheter till en framtida serieproduktion. Vi eftersträvar ett nära samarbete med våra kunder så att deras produkt ständigt förbättras. Det görs genom att kontinuerligt arbeta med kundernas underlag och att lämna förbättringsförslag som effektiviserar och kostnadsreducerar produktionen och produkten. I samarbetet vill vi även utveckla testmetoder och manualer som kan garantera slutproduktens kvalitet. Vår närhet till produktion och erfarenhet i mekanikkonstruktion samt automation kring montage och bearbetning ger dig möjligheten att konstruera och vidareutveckla dina produkter. Dessa förutsättningar gör att vi kan ge dig vårt varumärkeslöfte ­– Always Improve.

Huvudkategori: Konstruktion
Kategori: CAD

Mätarm

Med den portabla mätarmen görs mätningar direkt i tillverkningen, där fördelarna med processförbättringar ger mest nytta, genom korta installationstider, enkel hantering och alltid tillförlitliga 3D-mätningar. Flerledade armar kan utrustas med olika längdmätprober och scanninghuvuden för att kunna mäta svåråtkomliga punkter, antingen optiskt eller med beröring.

Huvudkategori: Verifiering
Kategori: Mätmaskin: Mätarm

Optisk mätmaskin

För att försäkra oss om att våra kunder får den absolut rätta kvalitén, har vi även investerat i en optiskt mätmaskin. Detta instrument används för mätning av produkter med höga toleranskrav, ner till en noggrannhet på tusendelar av en millimeter.

Huvudkategori: Verifiering
Kategori: Mätmaskin: Optisk

Maskiner

Bearbetning med korta ledtider

Vi har en stor maskinpark med moderna och väl underhållna maskiner och utrustning för de flesta typer av bearbetning. Vi kan erbjuda dig som kund fräsning av detaljer på dimensioner upp till 2 X 4,6 meter, långfräsning av balkar upp till 12 X 1 meter samt karusellsvarvning upp till 2,8 X 1,6 meter. Är du som kund belägen i Asien kan vår verksamhet i Shanghai förse dig med frästa och svarvade artiklar upp till 1 X 1 meter. Vår anläggning i Shanghai är fokuserad på mindre detaljer med hög volym medan vår anläggning i Uddevalla på stora och mer komplexa detaljer. Vi bearbetar i de flesta förekommande materialen så som kolstål, rostfritt och aluminium. Där vi saknar utrustning eller har hög beläggning så har vi ett väl utvecklat underleverantörsnätverk som kompletterar oss så att vi kan erbjuda helheten till våra kunder. Vi ser att vår uppgift är att tillgodose dig som kund med resurser som säkerställer dina behov och åtaganden. Dessa förutsättningar gör att vi kan ge dig vårt varumärkeslöfte ­– Always Improve.

Maskindata
Bredd mm
Längd mm
Höjd mm
Min mm
Max mm
Bearbetning Svarvning
Fräsning
Borrning
Gängning
Maskintyp Arborrverk

Plåt- och Svets med små begränsningar

Genom lång erfarenhet kan vi erbjuda dig som kund lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna. Din produkt kommer att tillverkas i våra plåtformningsmaskiner och sättas ihop av våra certifierade svetsare. Din begränsning är att produkten måste väga under 90 ton och inte överstiga 50 X 20 X 10 meter. Klippning, bockning och rullformning utförs i våra maskiner. Vi arbetar med många olika typer av stålsorter och har WPQR (EN 288) för de flesta material och antalet WPQR utökas kontinuerligt. Vi använder oss av svetsmetoder såsom MAG, MIG, SAW, TIG m.m. och våra svetsare har kompetens (EN 287) som motsvarar de metoder och procedurer som används. UFAB är certifierat av DNV enligt ISO 3834-2 vilket verifierar att vi uppfyller kraven på kompetens och behärskar kraven på dokumentation. Där så föreskrivs av krav från våra kunder eller myndigheter kontrolleras svetsningen med till exempel penetrerande vätskor, magnetpulver, ultraljud och röntgen. Dessa förutsättningar gör att vi kan ge dig vårt varumärkeslöfte ­– Always Improve.

Maskindata
Bredd mm
Längd mm
Höjd mm
Min mm
Max mm
Maskintyp Svetsning

Uddevalla Finmekanik Aktiebolag

Ständig förbättring är vår drivkraft.

Utveckling kräver ständig förbättring. Förbättring kräver att man är handlingskraftig, blickar framåt och ser möjligheter. Det är vår övertygelse här på UFAB och själva grundbulten i vårt erbjudande till dig som kund.

Med rötterna i Uddevallas gamla varvsindustri har UFAB, sedan starten för över 45 år sedan, utvecklats till en av landets främsta systemleverantörer och kontraktstillverkare av avancerade komponenter och maskinsystem. Vi tar oss an uppdrag från idé och produktutveckling till serietillverkning och montering. Genom att ta helhetsansvar hjälper vi våra kunder hela vägen från ritbordet till slutleverans. Som ett företag i Mattsongruppen har vi en stabil plattform att verka ifrån. Våra moderna anläggningar ligger i Uddevalla och Shanghai.

Vår strävan efter ständiga förbättringar är vår främsta drivkraft i arbetet. Vi söker alltid efter smartare lösningar - snabbare, bättre och mer miljövänliga för att kunna leverera en effektivare och grönare produktion åt ditt företag.

Denna drivkraft har vi sammanfattat i vårt varumärkeslöfte ­- Always Improve.UFAB ingår i Mattssonkoncernen.

Uddevalla Finmekanik Aktiebolag

Box 755
451 26 Uddevalla

Tel: 0522-982 00

HemsidaLegoproduktion: Ja

Serieproduktion: Ja

Företagets placering

 • Uddevalla

Förädlingsmetoder

 • Bearbetning
  • Svarvning
  • Fräsning
  • Borrning
  • Gängning

Certifikat

 • ISO 14001
 • ISO 3834-2
 • ISO 9001