National har över 30 års erfarenhet av att tillverka absorbenter och andra produkter i dalsländska Högsäter.

Idag är vi 25-talet personer som tillverkar ljudabsorbenter för både interiör och exteriör miljö, vi har idag en omsättning på 50miljoner.

Våra absorbenter finns i många olika storlekar för vitt skiftande ändamål, bl.a. runt motorer i fordon. Vi tillverkar även innertak , klädda paneler för fordonsindustri samt absorbenter, insatser, lampor mm till möbelinsustrin.

Vi använder olika typer av fiber, som textilfiber, glas, mineral och polyester fiber i vår process.

Många av våra kunder finns inom fordons och möbel indusrin. Detta innebär att vi är vana att arbeta utifrån fordonsindustrins villkor med dess höga krav på leveransprecision, kvalitet och sekvensleveranser.

Närheten är viktig i alla samarbeten. Från Högsäter har man nära till E6 och flera riksvägar i Västra Götaland. Det innebär korta avstånd mellan våra kunder och oss.

National Högsäter Performance Polymers AB

Ånnerudsvägen 3
458 70 Högsäter

Tel: 0528-198 00

Hemsida


Magnus Arkholm

Tel: 0528-198 00


Legoproduktion: Ja

Serieproduktion: Ja

Företagets placering

  • Färgelanda

Certifikat

  • ISO 14001
  • ISO 16949
  • ISO 9001