Europafilter Aktiebolag

Europafilter har lång erfarenhet och kunskap när det gäller oljerening och har utvecklat det mest kostnadseffektiva oljereningssystemet för oljeåtervinning och oljeunderhåll som kan pågå under ostörd drift.

Forskning och utveckling av det mycket effektiva oljereningssystemet från Europafilter tog sin början i det tidiga 1980-talet av uppfinnaren och grundaren av företaget Aegir Björnsson. Hans vision var/är ett unikt oljereningssystem som både sparar pengar och miljön genom att återställa begagnad olja till samma renhet som ny olja och till och med renare än så!

Denna anda lyser fortfarande genom vårt företag. Vår målsättning är bl.a. att minska miljöbelastningen genom att minska avfallet och hålla dina maskiner rena. Resultatet blir att du kan öka din processtillgänglighet och därmed öka lönsamheten samtidigt som kostnaderna för oljerelaterat underhåll sjunker, detta med ett genuint stöd och service från oss.

Europafilter Aktiebolag

Gröenvägen 8
438 91 Landvetter

Tel: 031-709 02 10

HemsidaLegoproduktion: Nej

Serieproduktion: Nej

Företagets placering

  • Sotenäs