Argynnis Group AB

Argynnis Group är en industrikoncern som utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder. Verksamheten bedrivs inom fyra huvudområden: First Responder Technology, Industrial Solutions, Drying Solutions och Binar Handling.

Koncernens rörelsedrivande bolag agerar självständigt med ansvar för såväl den operativa verksamheten som utveckling av kund- och leverantörsrelationer.

Besök också gärna deras egna hemsidor:

Binar Elektronik AB
Binar Olofström AB
Iterocon AB
Binar Quick-Lift Systems AB
Binar Handling GmbH
Binar Quick-Lift S.A.S.U.
Ircon Drying Systems AB
Solaronics SA
Standby AB
Standby OY AB
Standby Pintsch GmbH
Mercura S.A.S.

Koncernens moderbolag Argynnis Group AB finns i moderna lokaler på Hedekullevägen 24 i Trollhättan tillsammans med två av dotterbolagen:
Binar Elektronik AB och Binar Quick-Lift Systems AB.

Argynnis Group AB

Box 2001
Besök: Hedekullevägen 24
461 11 Trollhättan

Tel: 0520-47 32 00

HemsidaLegoproduktion: Ja

Serieproduktion: Ja

Företagets placering

  • Trollhättan