Hedson Technologies International AB

Företaget konstruerar och producerar olika industriella tillämpningar med IR-värmare - allt från konstgjorda solar på turistanläggningar till att värma komponent i produktion för att underlätta monteringen eller för att testa värmetålighet över tid.

Konstruktion, utveckling och försäljning av våra anläggningar sker från vår fabrik i Vänersborg. Här föddes vårt företags kärna, den infraröda värmaren med sin unika guldbelagda reflektor. I huset finns djup kunskap om tekniken och en lång erfarenhet av industriella tillämpningar. I Vänersborg konstrueras och tillverkas alla anläggningar som specialanpassas till slutkund.

Alla justeringar och anpassningar av våra standardprodukter sker i Vänersborg. Installation och service av IR-utrustningar sker kontinuerligt över hela världen. Vårt serviceteam har spetskompetens inom el, mekanik och programmering och hjälper ofta kunder med energiberäkningar för att hitta möjligheter till besparingar.
Företaget är del av en större koncern med säte i Skåne.

Hedson Technologies International AB

Nygatan 100
462 32 Vänersborg

Tel: 0405-342 00

Hemsida


Tel: 0521-28 12 30


Legoproduktion: Ja

Serieproduktion: Ja

Företagets placering

  • Burlöv
  • Vänersborg