Sedan starten 1993 har vi stadigt växt och utvecklats.

Företaget är beläget i Åmål där vi har egen utvecklingsavdelning och produktion. Vi utvecklar och producerar efter kundens behov inom en rad av olika områden - elektriska styrsystem, finmekanik, elektromekanik, låsmekanik, microprocessorteknik, mjukvara och kablage.

Våra kunder finns inom säkerhet, fordon, sport, städ, belysning och energibranschen.

Electec System AB

Box 307
662 27 Åmål

Tel: 0532-60 77 70

HemsidaLegoproduktion: Nej

Serieproduktion: Nej