Hofpartner AB

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför rullaxlar, chuckar och lyftredskap. Vi är dessutom Kelvas representant i Sverige avseende banrenare, pumpar och bromsreglering.
Våra varumärken är AMAL-SHAFT® och LionGrip®, som står för ergonomi, kvalitet, service och ekonomi för kunden.

Främsta användningsområdet för våra rullaxlar och chuckar är för att bära rullen vid av- och upprullning av olika material. Våra rullaxlar är luftexpanderande och våra chuckar är luft och/eller mekaniskt expanderande.

Material som rullas med våra rullaxlar och chuckar är t.ex. papper, kartong, textil, plast, tejp, etiketter och metallfolie. Våra kunder återfinns huvudsakligen inom pappers-, konverterings-, textil- och grafiska industrin.

Med över 50 års erfarenhet av rullaxeltillverkning kan ni lita på oss –
– in the reel world.

Hofpartner AB

Mor Annas väg 1
662 32 Åmål

Tel: 0532-60 85 80

Hemsida


Rickard Holmström

Tel: 0532-60 85 81


Legoproduktion: Nej

Serieproduktion: Nej