Pyrotek Scandinavia Aktiebolag

Pyrotek Scandinavia AB tillverkar och marknadsför förbrukningsmaterial, eldfasta gjutna produkter och maskinella utrustningar till främst aluminiumindustrin i Skandinavien.

Pyrotek Scandinavia AB är ett dotterbolag till Pyrotek Inc med huvudkontor i USA. Enheten i Ed har ca 40 anställda.

Pyrotek Scandinavia Aktiebolag

Box 53
Besök: Hökedalen 3007
668 21 Ed

Tel: 0534-620 00

Hemsida


Lennart Skoogh

Tel: 070-656 13 96


Legoproduktion: Ja

Serieproduktion: Ja