Empir Industry AB

Empir är ett teknologi- och IT-konsultföretag, verksamma inom områdena SQL-baserade webblösningar och strategiska driftstjänster. Våra lösningar skall alltid skapa affärsnytta och möta våra kunders krav på kostnadseffektivitet. Vår kunskap har grundats av många års erfarenhet från uppdrag i privat och offentlig verksamhet.

Vår drivkraft är alltid den förväntade kundnyttan. Empirs kompetensportfölj möjliggör ett totalt ansvarstagande för hela den process ett IT-projekt kan medföra.

Företaget är organiserat i tre kunskapsområden och tre produktområden.

Inom respektive område bedrivs en ständig kunskapsutveckling, där allt fler uppdrag består av sofistikerade lösningar som kräver alla våra kunskapsområdens delaktighet. Detta ger oss en bred kunskapsbank, tillgänglig för våra kunder.

Läs mer på www.empir.se

Certifikat:
Microsoft Gold Certified partner
Vmware Solution Provider

Empir Industry AB

Kungstorget 1
451 30 Uddevalla

Tel: 0522-44 38 00

HemsidaLegoproduktion: Nej

Serieproduktion: Nej