Vbg Group Truck Equipment AB

VBG Truck Equipment AB erbjuder kompletta kopplingssystem – allt som behövs för att koppla samman släpvagnar med lastbilar – från manuella standardkopplingar till avancerade och helautomatiska släpvagnskopplingar.

Divisionens två varumärken för släpvagnskopplingar, VBG och Ringfeder, står för mer än 50 procent av världsmarknaden. VBG är ledande i Norden och Storbritannien medan Ringfeder är starkt i övriga Europa och på andra marknader, som exempelvis Australien.

VBG Truck Equipment har även en världsledande position inom automatiska snökedjor genom varumärket Onspot, med en marknadsandel på cirka 65 procent och en väletablerad försäljning i Nordamerika.

Vbg Group Truck Equipment AB

Herman Kreftings gata 4
462 56 Vänersborg

Tel: 0521-27 77 00

Hemsida


Annika Wadenbo


Legoproduktion: Nej

Serieproduktion: Ja