Tjänster

Produktutveckling / Konstruktion

Konstruktion inom bl.a. mekaniska konstruktioner, lättviktskonstruktion, formsprutning, sandgjutning, hydraulik, formverktyg, pressverktyg, jiggar och fixturer, provutrustningar, produktionsutrustningar, kablage, elektroniska komponenter mm. CAD-Verktyg - NX, Catia, Pro-E, Creo, IronCad, Inventor, SolidWorks. Validering genom både förstörande och oförstörandeprovning. Prototypframtagning. Konstruktionsbumerang genom Produktuppgradering/Rationalisering/”MKII/Facelift”.

Huvudkategori: Konstruktion
Kategori: CAD

Produktionsutveckling

Lean / Värdeflödesprojekt , Bumerang / Värdeflödesanalys, Kaizen, Ledarskap & Organisation, Produktionsflödessimulering, Produktionsteknik, CE-märkning, Dokumentation, Produktionsberedning, Kvalitet och SQA

Huvudkategori: Verkssamhetsutveckling
Kategori: Ledning

Projektledning

Ledarskap, Organisation, Projektledning, Processer, Arbetsmetodik, Projektstruktur, Arbetsflöden, Tvärfunktionalitet

Huvudkategori: Verkssamhetsutveckling
Kategori: Ledning

Miweco är en one-stop-shop som tillför värde inom produktutveckling och produktionsutveckling för medelstora producerande företag som vill öka sin försäljning och lönsamhet.

Vår kompetens bygger på gedigen erfarenhet och kunskap. Låt oss bidra till er utveckling och lönsamhet inom Produktutveckling, Produktionsutveckling och Projektledning.


Miweco Väst AB

Stallbackavägen 26
461 38 Trollhättan

Tel: 0520-807 50

Hemsida


Lars Söder

Tel: 070-899 40 20


Legoproduktion: Nej

Serieproduktion: Nej

Företagets placering

  • Trollhättan